Estonian translation
 • I just finished translating the root.txt file which is copied below:


  root:table
  {
  cancelButtonLabel:string { "Katkesta" }
  noButtonLabel:string { "Ei" }
  yesButtonLabel:string { "Jah" }
  okButtonLabel:string { "Kinnita" }

  localeNotAvailableMsg:string { "Keel {0} ei ole saadaval." }
  schedulerNotReachableMsg:string { "Graafikuserver ei ole saadaval." }
  storageNotReachableMsg:string { "Failiserver ei ole saadaval." }
  authenticationNotReachableMsg:string
  { "The authentication server is not "
  "available.\n"
  "Would you like to edit the server "
  "settings?" }
  audioErrorMsg { "Audio pleieri viga: " }

  masterPanelWindow:table
  {
  windowTitle:string { "Master Panel" }

  notLoggedInMsg:string { "Pole sisse logitud" }
  loggedInMsg:string { "DJ: {0}" }
  loginButtonLabel:string { "Sisene" }
  logoutButtonLabel:string { "Välju" }
  liveModeButtonLabel:string { "Eeter" }
  uploadFileButtonLabel:string { "Lisa Fail" }
  scratchpadButtonLabel:string { "Scratchpad" }
  playlistButtonLabel:string { "Playlist" }
  schedulerButtonLabel:string { "Graafik" }
  searchButtonLabel:string { "Otsing" }
  optionsButtonLabel:string { "Seaded" }

  elapsedTimeLabel:string { "kulunud" }
  remainingTimeLabel:string { "jäänud" }

  sureToExitMsg:string { "Oled Sa kindel, et soovid väljuda?" }
  }

  loginWindow:table
  {
  windowTitle:string { "Sisene" }

  userNameLabel:string { "Kasutajanimi" }
  passwordLabel:string { "Salasõna" }
  languageLabel:string { "Keel" }

  pleaseWaitMsg:string { "Login sisse, palun oota." }
  }

  audioClipListWindow:table
  {
  windowTitle:string { "Audio Clip List" }

  idColumnLabel:string { "id" }
  lengthColumnLabel:string { "length" }
  uriColumnLabel:string { "URI" }
  tokenColumnLabel:string { "token" }

  closeButtonLabel:string { "close" }
  }

  scratchpadWindow:table
  {
  windowTitle:string { "Scratchpad" }

  creatorColumnLabel:string { "Autor" }
  titleColumnLabel:string { "Pealkiri" }
  addToPlaylistButtonLabel:string { "Lisa playlisti" }
  clearListButtonLabel:string { "Puhasta nimekiri" }
  removeButtonLabel:string { "Eemalda" }

  cueMenuItem:string { "Eel_kuulamine" }
  addToLiveModeMenuItem:string { "Lisa _Eetrisse" }
  addToPlaylistMenuItem:string { "Lisa _Playlisti" }
  removeMenuItem:string { "K_ustuta" }
  editPlaylistMenuItem:string { "_Muuda Playlisti" }
  schedulePlaylistMenuItem:string { "Playlist _Graafikusse" }
  exportPlaylistMenuItem:string { "E_xpordi Playlist" }
  uploadToHubMenuItem:string { "Lae võrku üles" }

  cannotEditPlaylistMsg:string
  { "Ei suutnud avada playlist muutmiseks." }
  }

  playlistListWindow:table
  {
  windowTitle:string { "Playlist" }

  listBoxLabel { "Playlistid" }
  detailBoxLabel { "Playlisti detailid" }

  idColumnLabel:string { "id" }
  lengthColumnLabel:string { "pikkus" }
  uriColumnLabel:string { "URI" }
  tokenColumnLabel:string { "token" }

  closeButtonLabel:string { "sulge" }
  }

  uploadFileWindow:table
  {
  windowTitle:string { "Lisa File" }

  chooseFileLabel:string { "Failinimi" }
  chooseFileButtonLabel:string { "Otsi" }

  mainSectionLabel:string { "Üldine" }
  musicSectionLabel:string { "Muusika" }
  voiceSectionLabel:string { "Kõne" }

  lengthLabel:string { "Kestvus" }

  uploadButtonLabel:string { "Lisa" }
  closeButtonLabel:string { "Katkesta" }

  fileChooserDialogTitle:string { "Ava File" }
  fileUploadedMsg:string { "Lisatud ''{0}''." }
  couldNotOpenFileMsg:string { "Ei saanud faili avada." }
  couldNotReadLengthMsg:string { "Ei suutnud heliklipi kestvust "
  "tuvastada." }
  unsupportedFileTypeMsg:string { "Sobimatu failitüüp." }
  missingTitleMsg:string { "Palun sisesta pealkiri." }
  badMetadataMsg:string { "Invalid data for {0}." }
  duplicateFileMsg:string { "Viga: see fail on juba serveris." }
  }

  playlistWindow:table
  {
  windowTitle:string { "Muuda Playlisti" }

  startColumnLabel:string { "Algus" }
  titleColumnLabel:string { "Pealkiri" }
  lengthColumnLabel:string { "Pikkus" }
  fadeInColumnLabel:string { "Fade in" }
  fadeOutColumnLabel:string { "Fade out" }

  nameLabel:string { "Nimi" }
  lengthLabel:string { "Kestvus:" }
  saveButtonLabel:string { "Salvesta" }
  closeButtonLabel:string { "Sulge" }
  lockFadesCheckButtonLabel:string
  { "Lukusta fade-out ning järgnev fade-in" }

  upMenuItem:string { "Liiguta Üles" }
  downMenuItem:string { "Liiguta Alla" }
  removeMenuItem:string { "Eemalda" }

  playlistSavedMsg:string { "Salvestasin playlisti ''{0}''." }
  savePlaylistDialogMsg:string { "Kas sa soovid playlisti salvestada?" }
  closeWithoutSavingButtonLabel:string
  { "Sulge ilma salvestamata" }
  emptyTitleErrorMsg:string { "Palun sisesta pealkiri." }
  }

  schedulerWindow:table
  {
  windowTitle:string { "Graafik" }

  scheduleTab:string { "Graafik" }
  statusTab:string { "Staatus" }

  startColumnLabel:string { "algus" }
  titleColumnLabel:string { "pealkiri" }
  endColumnLabel:string { "lõpp" }
  deleteMenuItem:string { "Kustuta" }

  stopCurrentlyPlayingButtonLabel:string { "Peata" }
  stopCurrentlyPlayingText:string { "mis hetkel graafiku "
  "alusel mängib." }
  stopCurrentlyPlayingDialogMsg:string { "Oled kindel?" }

  closeButtonLabel:string { "Sulge" }
  }

  schedulePlaylistWindow:table
  {
  windowTitle:string { "Playlisti graafik" }

  hourLabel:string { "tund: " }
  minuteLabel:string { "minut: " }
  secondLabel:string { "sekund: " }
  scheduleButtonLabel:string { "kinnita" }
  closeButtonLabel:string { "sulge" }
  }

  searchWindow:table
  {
  windowTitle:string { "Otsi/Lehitse" }

  searchWhereLabel:string { "Otsi või lehitse: " }
  searchWhereLocal:string { "kohalikult" }
  searchWhereRemote:string { "võrgust" }

  simpleSearchTab:string { "Otsi" }
  advancedSearchTab:string { "Põhjalik Otsing" }
  browseTab:string { "Lehitse" }
  transportsTab:string { "Transfers" }

  searchButtonLabel:string { "Otsi" }
  backwardButtonLabel:string { "⇦ Eelmine" }
  forwardButtonLabel:string { "Järgmine ⇨" }
  searchResultsCountLabel:string { "{0}-{1} kokku {2} tulemusest" }

  typeColumnLabel:string { "Tüüp" }
  titleColumnLabel:string { "Pealkiri" }
  creatorColumnLabel:string { "Autor" }
  sourceColumnLabel:string { "Album" }
  lengthColumnLabel:string { "Pikkus" }

  allStringForBrowse { "--- kõik ---" }

  addToScratchpadMenuItem:string { "Lisa S_cratchpadi" }
  addToPlaylistMenuItem:string { "Lis_a Playlisti" }
  addToLiveModeMenuItem:string { "_Lisa Eetrisse" }
  editPlaylistMenuItem:string { "_Edit Playlist" }
  schedulePlaylistMenuItem:string { "Playli_st Graafikusse" }
  exportPlaylistMenuItem:string { "E_xpordi Playlist" }
  uploadToHubMenuItem:string { "Lae üles võrku" }
  downloadFromHubMenuItem:string { "Lae võrgust alla" }

  pleaseWaitMsg:string { "Palun oota..." }
  shortErrorMsg:string { "Otsing nurjus." }
  longErrorMsg:string { "Otsing nurjus: {0}." }
  uploadToHubErrorMsg:string { "Võrku üleslaadimine nurjus: {0}." }
  downloadFromHubErrorMsg:string { "Võrgust allalaadimine nurjus: {0}." }
  nothingFoundMsg:string { "Ei leitud ühtegi faili." }
  }

  advancedSearchEntry:table
  {
  fileTypeTextLabel:string { "Failitüübid" }
  allFileType:string { "kõik" }
  audioClipFileType:string { "audio klipid" }
  playlistFileType:string { "playlistid" }

  searchByTextLabel:string { "Kriteerium" }

  partialOperatorDisplay:string { "sisaldab sõna" }
  prefixOperatorDisplay:string { "algab sõnaga" }
  =OperatorDisplay:string { "võrdub" }
  <=OperatorDisplay:string { "<=" }
  >=OperatorDisplay:string { ">=" }
  }

  liveModeWindow:table
  {
  windowTitle:string { "Eeter" }

  playMenuItem:string { "_Mängi" }
  cueMenuItem:string { "Eel_kuulamine" }
  addToPlaylistMenuItem:string { "_Lisa Playlisti" }
  removeMenuItem:string { "_Eemalda" }
  editPlaylistMenuItem:string { "M_uuda Playlisti" }
  schedulePlaylistMenuItem:string { "_Graafikusta Playlist" }
  exportPlaylistMenuItem:string { "E_xpordi Playlist" }
  uploadToHubMenuItem:string { "Lae üles võrku" }

  cuePlayerLabel:string { "Eelkuulamine" }
  autoPlayNextLabel:string { "Mängi järgmine lugu automaatselt" }

  clearListButtonLabel:string { "Tühjenda nimekiri" }
  removeButtonLabel:string { "Eemalda track(id)" }

  cannotEditPlaylistMsg:string
  { "Ei suutnud Playlisti muutmiseks avada." }
  }

  optionsWindow:table
  {
  windowTitle:string { "Seaded" }

  needToRestartMsg:string { "Sa pead programmi taaskäivitama, "
  "et uued seadistused "
  "jõustuksid." }
  errorMsg:string { "Ei saanud seadeid salvestada: " }

  soundSectionLabel:string { "Heli" }
  keyBindingsSectionLabel:string { "Klaviatuuri otseteed" }
  serversSectionLabel:string { "Serverid" }
  schedulerSectionLabel:string { "Graafikustaja" }
  backupSectionLabel:string { "Backup" }
  rdsSectionLabel:string { "RDS" }
  aboutSectionLabel:string { "About" }

  cancelButtonLabel:string { "Katkesta" }
  applyButtonLabel:string { "Kinnita" }
  okButtonLabel:string { "OK" }

  cueDeviceLabel:string { "Eelkuulamise heliseade:" }
  outputDeviceLabel:string { "Eetri heliseade:" }
  testButtonLabel:string { "Testi" }

  pressAKeyMsg:string { "Vajuta tühikut..." }
  keyBindingsInstructionsText:string
  { "Tee topeltklõps shortcutil mida "
  "soovid muuta \n"
  "ning vajuta klahvi, mida soovid uueks "
  "shortcutiks\n"
  "(või vajuta Escape et toimingut "
  "katkestada)." }

  authenticationLabel:string { "Authentication server" }
  storageLabel:string { "Failiserver" }
  schedulerLabel:string { "Graafikuserver" }
  serverLabel:string { "aaddress:" }
  portLabel:string { "port:" }
  pathLabel:string { "failitee:" }

  schedulerStatusText:string { "Graafikustaja" }
  schedulerRunningStatus:string { "töötab." }
  schedulerStoppedStatus:string { "seisab." }
  schedulerStartButtonLabel:string { "Start" }
  schedulerStopButtonLabel:string { "Stop" }

  reportBugsToText:string { "Report bugs to: {0}" }
  creditsText:import { "../../../../CREDITS" }
  }

  backupView:table
  {
  workingStatus:string { "Toimetan..." }
  successStatus:string { "Valmis" }
  faultStatus:string { "Viga: {0}" }

  titleColumnLabel:string { "Pealkiri" }
  dateColumnLabel:string { "Kuupäev" }
  statusColumnLabel:string { "Staatus" }

  mtimeTextLabel:string { "Muudetud:" }
  chooseTimeButtonLabel:string { "Vali aeg" }
  resetTimeButtonLabel:string { "Reset" }

  backupButtonLabel:string { "Backup" }
  deleteButtonLabel:string { "Kustuta" }
  saveButtonLabel:string { "Salvesta" }

  backupTitleLabel:string { "Pealkiri:" }
  defaultBackupTitle:string { "uus backup" }

  fileChooserDialogTitle:string { "Salvesta Fail" }
  backupErrorMsg:string { "Backupi viga: " }
  }

  rdsView:table
  {
  deviceLabel:string { "Serial port:" }
  PSrdsLabel:string { "Jaama nimi:" }
  PIrdsLabel:string { "Jaama kood:" }
  RTrdsLabel:string { "Klipi info:" }
  }

  dateTimeChooserWindow:table
  {
  windowTitle:string { "Vali kuupäev ning kellaaeg" }

  cancelButtonLabel:string { "Katkesta" }
  okButtonLabel:string { "OK" }

  hourLabel:string { "tund:" }
  minuteLabel:string { "minut:" }
  }

  exportPlaylistWindow:table
  {
  windowTitle:string { "Expordi Playlist" }

  playlistTitleLabel:string { "Pealkiri:" }
  formatLabel:string { "Expordi kui:" }

  cancelButtonLabel:string { "Katkesta" }
  saveButtonLabel:string { "Salvesta" }

  internalFormatName:string { "Campcasteri arhiiv" }
  smilFormatName:string { "tar containing a SMIL" }

  fileChooserDialogTitle:string { "Salvesta Fail" }

  createExportErrorMsg:string { "Ei suutnud playlisti exportida:" }
  saveExportErrorMsg:string { "Ei suutnud exporditud playlisti salvestada." }
  }

  transportList:table
  {
  workingStatus:string { "Toimetan..." }
  successStatus:string { "Valmis" }
  faultStatus:string { "Viga: {0}" }

  titleColumnLabel:string { "Pealkiri" }
  dateColumnLabel:string { "Kuupäev" }
  statusColumnLabel:string { "Staatus" }

  cancelUploadMenuItem:string { "Katkesta üleslaadimine" }
  cancelDownloadMenuItem:string { "Katkesta allalaadimine" }

  cannotCancelTransportMsg:string { "Katkestamine ebaõnnestus: {0}." }
  duplicateFileMsg:string { "fail on juba võrgus olemas." }
  }

  restoreBackupWindow:table
  {
  windowTitle:string { "Taasta Backupist" }
  errorMessage:string { "Viga: {0}" }
  pendingMessage:string { "Uuendan backupi faili\n''{0}''.\n"
  "Palun oota..." }
  finishedMessage:string { "Üleslaadimine lõpetatud." }
  }

  metadataTypes:table
  {
  title:string { "Title" }
  creator:string { "Creator" }
  album:string { "Album" }
  year:string { "Year" }
  genre:string { "Genre" }
  description:string { "Description" }
  format:string { "Format" }
  length:string { "Length" }
  bpm:string { "BPM" }
  rating:string { "Rating" }
  encoded_by:string { "Encoded by" }
  track_number:string { "Track number" }
  disc_number:string { "Disc number" }
  mood:string { "Mood" }
  publishing_label:string { "Publishing label" }
  composer:string { "Composer" }
  bitrate:string { "Bitrate" }
  channels:string { "Channels" }
  sample_rate:string { "Sample rate" }
  encoding_software:string { "Encoding software" }
  checksum:string { "Checksum" }
  lyrics:string { "Lyrics" }
  orchestra_or_band:string { "Orchestra or band" }
  conductor:string { "Conductor" }
  lyricist:string { "Lyricist" }
  original_lyricist:string { "Original lyricist" }
  radio_station_name:string { "Radio station name" }
  audio_file_info_url:string { "File info web page" }
  artist_url:string { "Artist web page" }
  audio_source_url:string { "Source web page" }
  radio_station_url:string { "Radio station web page" }
  buy_cd_url:string { "Buy CD web page" }
  isrc_number:string { "ISRC number" }
  catalog_number:string { "Catalog number" }
  original_artist:string { "Original artist" }
  copyright:string { "Copyright" }
  report_date_time:string { "Report date/time" }
  report_location:string { "Report location" }
  report_organizations:string { "Report organizations" }
  subject:string { "Subject" }
  }

  keyboardShortcuts:table
  {
  playAudio:string { "Mängi" }
  pauseAudio:string { "Paus" }
  stopAudio:string { "Stop" }
  nextTrack:string { "Järgmine track" }
  fadeOut:string { "Fade out" }
  moveItemUp:string { "Liiguta üles" }
  moveItemDown:string { "Liiguta alla" }
  removeItem:string { "Eemalda" }
  }
  }

 • 4 Comments sorted by
 • Hi Thucar,Thank you very much for the Estonian localization of Campcaster Studio. We will put that into the next release, which will likely happen in the next few weeks.As for your issues with the sound card, this may be due to an incorrect configuration. The sound cards should be set to "default" or "hw:0,0" if there is only one card, "hw:0,0" and "hw:1,0" for two sound cards, and "hw:0,0" "hw:1,0" and "hw:2,0" if there are three cards.It's likely that you installed the version from the latest packages. If this is the case, you can set the Studio sound card assignments in the Options menu, as you have done. To change the Scheduler sound card assignment, you will have to go to campcaster-scheduler.xml, which is in /opt/campcaster/etc/campcaster-studio.xml (if you've installed from packages). The development environment version is in /home/.campcaster/campcaster-studio.xml.This is covered in this document: http://trac.campware.org/campcaster/wiki/CheatSheetIf your problem persists, please check to make sure that no other sound program is blocking the card.Write back to let us know how this worked out.Best regards,douglas=============================================Media Development Loan Fund=============================================Douglas ArellanesConsultantCenter for Advanced Media--Prague (CAMP)Salvatorska 10, 110 00 Praha 1Czech RepublicTel: + 420 224 312 832, Fax: +420 224 315 419Mobile: +420 724 073 364Skype and Yahoo IM: dougiegyrohttp://www.campware.orghttp://www.mdlf.org=============================================http://www.mdlf.org=============================================This message is intended for the use of the individual(s) or entity(ies) to which it is addressed only.  It may contain information that is privileged and confidential.  If you have received this message in error, you are hereby notified that any dissemination or distribution of this communication to other than intended recipient is prohibited.-----campcaster-dev-bounces@lists.campware.org wrote: -----To: campcaster-dev@lists.campware.orgFrom: "" <phorum@code.campware.org>Sent by: campcaster-dev-bounces@lists.campware.orgDate: 11/10/2009 10:39AMSubject: [campcaster-dev] [Campcaster Development] Estonian translationAuthor: thucarLink:  http://code.campware.org/phorum/read.php?12,7776,7776#msg-7776--------------------------------------------------------------------------------I just finished translating the root.txt file which is copied below:root:table{    cancelButtonLabel:string        { "Katkesta" }    noButtonLabel:string            { "Ei" }    yesButtonLabel:string           { "Jah" }    okButtonLabel:string            { "Kinnita" }    localeNotAvailableMsg:string    { "Keel {0} ei ole saadaval." }    schedulerNotReachableMsg:string { "Graafikuserver ei ole saadaval." }    storageNotReachableMsg:string   { "Failiserver ei ole saadaval." }    authenticationNotReachableMsg:string                                    { "The authentication server is not "                                      "available.\n"                                      "Would you like to edit the server "                                      "settings?" }    audioErrorMsg                   { "Audio pleieri viga: " }    masterPanelWindow:table    {        windowTitle:string          { "Master Panel" }        notLoggedInMsg:string           { "Pole sisse logitud" }        loggedInMsg:string              { "DJ: {0}" }        loginButtonLabel:string         { "Sisene" }        logoutButtonLabel:string        { "Välju" }        liveModeButtonLabel:string      { "Eeter" }        uploadFileButtonLabel:string    { "Lisa Fail" }        scratchpadButtonLabel:string    { "Scratchpad" }        playlistButtonLabel:string      { "Playlist" }        schedulerButtonLabel:string     { "Graafik" }        searchButtonLabel:string        { "Otsing" }        optionsButtonLabel:string       { "Seaded" }        elapsedTimeLabel:string     { "kulunud" }        remainingTimeLabel:string   { "jäänud" }        sureToExitMsg:string        { "Oled Sa kindel, et soovid väljuda?" }    }    loginWindow:table    {        windowTitle:string          { "Sisene" }        userNameLabel:string        { "Kasutajanimi" }        passwordLabel:string        { "Salasõna" }        languageLabel:string        { "Keel" }        pleaseWaitMsg:string        { "Login sisse, palun oota." }    }    audioClipListWindow:table    {        windowTitle:string          { "Audio Clip List" }        idColumnLabel:string        { "id" }        lengthColumnLabel:string    { "length" }        uriColumnLabel:string       { "URI" }        tokenColumnLabel:string     { "token" }        closeButtonLabel:string     { "close" }    }    scratchpadWindow:table    {        windowTitle:string              { "Scratchpad" }        creatorColumnLabel:string       { "Autor" }        titleColumnLabel:string         { "Pealkiri" }        addToPlaylistButtonLabel:string { "Lisa playlisti" }        clearListButtonLabel:string     { "Puhasta nimekiri" }        removeButtonLabel:string        { "Eemalda" }        cueMenuItem:string              { "Eel_kuulamine" }        addToLiveModeMenuItem:string    { "Lisa _Eetrisse" }        addToPlaylistMenuItem:string    { "Lisa _Playlisti" }        removeMenuItem:string           { "K_ustuta" }        editPlaylistMenuItem:string     { "_Muuda Playlisti" }        schedulePlaylistMenuItem:string { "Playlist _Graafikusse" }        exportPlaylistMenuItem:string   { "E_xpordi Playlist" }        uploadToHubMenuItem:string      { "Lae võrku üles" }        cannotEditPlaylistMsg:string                                    { "Ei suutnud avada playlist muutmiseks." }    }    playlistListWindow:table    {        windowTitle:string          { "Playlist" }        listBoxLabel                { "Playlistid" }        detailBoxLabel              { "Playlisti detailid" }        idColumnLabel:string        { "id" }        lengthColumnLabel:string    { "pikkus" }        uriColumnLabel:string       { "URI" }        tokenColumnLabel:string     { "token" }        closeButtonLabel:string     { "sulge" }    }    uploadFileWindow:table    {        windowTitle:string              { "Lisa File" }        chooseFileLabel:string          { "Failinimi" }        chooseFileButtonLabel:string    { "Otsi" }        mainSectionLabel:string         { "
 • Thanks for your quick reply.

  I just tried both, setting the sound cards to hw:0,0 and "default" with exactly the same results - Campcaster crashes.

  I am using a single sound card, no other software running that could be blocking the card either.

  Running 32bit Kubuntu Karmic and I installed campcaster from the .deb files I downloaded from campcaster site.

  rait@admin:~/Downloads$ /opt/campcaster/bin/campcaster-studio.sh
  Campcaster-Studio 1.4.0
  Copyright (c) 2004 Media Development Loan Fund under the GNU GPL
  using configuration file: /home/rait/.campcaster/campcaster-studio.xml

  (campcaster-studio:3660): libglade-WARNING **: Error loading image: Image file '/opt/campcaster/var/Campcaster/glade/.' contains no data

  (campcaster-studio:3660): libglade-WARNING **: could not convert string to type `GdkPixbuf' for property `icon'

  (campcaster-studio:3660): libglade-WARNING **: Error loading image: Image file '/opt/campcaster/var/Campcaster/glade/.' contains no data

  (campcaster-studio:3660): libglade-WARNING **: could not convert string to type `GdkPixbuf' for property `icon'

  (campcaster-studio:3660): Gtk-CRITICAL **: gtk_tree_view_scroll_to_cell: assertion `tree_view->priv->tree != NULL' failed

  (campcaster-studio:3660): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_set: assertion `G_IS_OBJECT (object)' failed
  gLiveSupport: Live Mode playing audio clip 'Võta Mind Lehtede Varju'
  /opt/campcaster/bin/campcaster-studio.sh: line 64: 3660 Segmentation fault $studio_exe -c $config_file
 • Hi,We've noticed incompatibilities with Ubuntu Karmic, probably due to GCC 4.4 in Karmic. We hope to get this fixed relatively soon. We'd certainly welcome help in getting this fixed, btw.douglas-----campcaster-dev-bounces@lists.campware.org wrote: -----To: campcaster-dev@lists.campware.orgFrom: "" <phorum@code.campware.org>Sent by: campcaster-dev-bounces@lists.campware.orgDate: 11/10/2009 11:31AMSubject: [Campcaster Development] Re: [campcaster-dev] Estonian translationAuthor: thucarLink:  http://code.campware.org/phorum/read.php?12,7777,7778#msg-7778--------------------------------------------------------------------------------Thanks for your quick reply.I just tried both, setting the sound cards to hw:0,0 and "default" with exactly the same results - Campcaster crashes.I am using a single sound card, no other software running that could be blocking the card either. Running 32bit Kubuntu Karmic and I installed campcaster from the .deb files I downloaded from campcaster site.rait@admin:~/Downloads$ /opt/campcaster/bin/campcaster-studio.shCampcaster-Studio 1.4.0Copyright (c) 2004 Media Development Loan Fund under the GNU GPLusing configuration file:  /home/rait/.campcaster/campcaster-studio.xml(campcaster-studio:3660): libglade-WARNING **: Error loading image: Image file '/opt/campcaster/var/Campcaster/glade/.' contains no data(campcaster-studio:3660): libglade-WARNING **: could not convert string to type `GdkPixbuf' for property `icon'(campcaster-studio:3660): libglade-WARNING **: Error loading image: Image file '/opt/campcaster/var/Campcaster/glade/.' contains no data(campcaster-studio:3660): libglade-WARNING **: could not convert string to type `GdkPixbuf' for property `icon'(campcaster-studio:3660): Gtk-CRITICAL **: gtk_tree_view_scroll_to_cell: assertion `tree_view->priv->tree != NULL' failed(campcaster-studio:3660): GLib-GObject-CRITICAL **: g_object_set: assertion `G_IS_OBJECT (object)' failedgLiveSupport: Live Mode playing audio clip 'Võta Mind Lehtede Varju'/opt/campcaster/bin/campcaster-studio.sh: line 64:  3660 Segmentation fault      $studio_exe -c $config_file-- Sent from Campware Forumshttp://code.campware.org/phorum
 • I just finished testing Campcaster on another machine. A vanilla Jaunty.

  When I used the repositories to install campcaster, it installed the version 1.3.0
  which did not crash upon accessing sound card. However, there was the bug with uploading files.

  I then downloaded the 1.4.0 debs from campcaster, and installed those. In the process I had to upgrade some of the packages in Jaunty.

  The end result - file upload works, but the sound card bug is there again.

  So it must be one of the upgrades. Unfortunately I did not pay attention to which exact packages were upgraded. Is there a way to find it out at this point?

  btw, GCC is version 4.3.3